Verwerking persoonsgegevens

Door u en uw kind te registreren bij St. ABC gaat u akkoord met het feit dat gegevens over u en uw kind(eren) worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om uw kind te kunnen laten deelnemen aan de ABC-activiteiten. Ook worden deze gegevens geanonimiseerd gebruikt in rapportages richting de gemeente en verbetering van het GRAS systeem. De database waarin deze gegevens staan zijn beveiligd en de data zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers die middels een e-mail / wachtwoord-combinatie toegang krijgen tot deze gegevens.

 

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

 

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen.

 

Wilt u dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit dit systeem, neem dan contact op met Gertrude Abbring via gertrude.abbring@abc-amersfoort.nl.

 

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn