Over ABC

Stichting ABC geeft vorm aan de brede scholen in de gemeente Amersfoort. De ontwikkeling van ABC’s startte in het jaar 2000. In eerste instantie in prioriteitswijken en de toen nog nieuwe woonwijk Vathorst en vanaf 2008 in heel Amersfoort.

ABC's in bijna alle Amersfoortse wijken

In de meeste wijken in Amersfoort werken onderwijs, kinderopvang en welzijn samen in ABC’s. De afkorting ABC staat voor: Amersfoortse Brede Combinatie. De samenwerking binnen de wijken varieert van elkaar ontmoeten en kennen tot een intensieve samenwerking met een breed activiteitenaanbod.

It takes a village to raise a child

Kinderen ontwikkelen zich overal en altijd. Het gezin, de buurt, kinderopvang en school spelen daarbij de belangrijkste rol. Wij willen daarom als buurt, kinderopvang en scholen samen met het gezin een pedagogisch netwerk rond kinderen vormen en daarmee hun ontwikkeling bevorderen. Dit vormt de basis van samenwerking in ABC-verband.

Onze doelstellingen

  • Breed aanbod van voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar
  • Hoogwaardige samenwerking tussen de partners
  • Samenwerking met vele organisaties in de wijk (bondgenoten genaamd)
  • Maatwerk per wijk
  • Betrekken en ondersteunen van ouders
  • Bevorderen van sociale cohesie
  • Werken vanuit een gezamenlijke visie
  • Werken vanuit een structurele aanpak
  • Bewerkstelligen van heldere doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen

Bestuur, stuurgroepen en bondgenoten

Bestuur

Het bestuur van Stichting ABC bestaat uit bestuurders en directies van drie schoolbesturen (KPOA, Meerkring en PCBO), twee kinderopvangorganisaties (Partou en Ska Kinderopvang) en welzijnsorganisatie IndeBuurt033.

Stuurgroep

In iedere wijk is een stuurgroep actief die bestaat uit partners van onderwijs, kinderopvang en welzijn. Vertegenwoordigers van deze kernpartners vormen in de wijken de ABC-stuurgroepen.

Bondgenoten

De ABC’s in de wijken werken samen met andere organisaties, die wij onze bondgenoten noemen. Organisaties waar in verschillende wijken mee wordt samengewerkt zijn o.a Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, het Medialab, Buurtsportcoaches, Sportivate, SOVEE.

Onze kernpartners

KPOA-logo
logo-ska-kinderopvang
logo-indebuurt033
logo-partou

Jaaroverzicht 2022

U kunt de uitgebreide versie van het jaarverslag 2022 en jaarverslagen van eerdere jaren aanvragen via info@abc-amersfoort.nl.

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn