Over ABC

Stichting ABC geeft vorm aan de brede scholen in de gemeente Amersfoort. De ontwikkeling van ABC’s startte in het jaar 2000. In eerste instantie in prioriteitswijken en de toen nog nieuwe woonwijk Vathorst en vanaf 2008 in heel Amersfoort.

ABC’s in bijna alle Amersfoortse wijken

In de meeste wijken in Amersfoort werken onderwijs, kinderopvang en welzijn samen in ABC’s. De afkorting ABC staat voor: Amersfoortse Brede Combinatie. De samenwerking binnen de wijken varieert van elkaar ontmoeten en kennen tot een intensieve samenwerking met een breed activiteitenaanbod.

It takes a village to raise a child

Kinderen ontwikkelen zich overal en altijd. Het gezin, de buurt, kinderopvang en school spelen daarbij de belangrijkste rol. Wij willen daarom als buurt, kinderopvang en school samen met het gezin een pedagogisch netwerk rond kinderen vormen en daarmee hun ontwikkeling bevorderen. Dit vormt de basis van samenwerking in ABC-verband.

Onze doelstellingen

  • een breed aanbod van voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar.
  • hoogwaardige samenwerking tussen de partners
  • samenwerking met vele organisaties in de wijk (bondgenoten genaamd)
  • maatwerk per wijk
  • betrekken en ondersteunen van ouders
  • bevorderen van sociale cohesie
  • werken vanuit een gezamenlijke visie
  • werken vanuit een structurele aanpak
  • bewerkstelligen van heldere doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen

Bestuur, stuurgroepen en bondgenoten

Het bestuur van Stichting ABC bestaat uit bestuurders en directies van drie schoolbesturen (KPOA, Meerkring en PCBO), twee kinderopvangorganisaties (Partou en Ska Kinderopvang) en welzijnsorganisatie IndeBuurt033.

In iedere wijk is een stuurgroep actief die bestaat uit partners van onderwijs, kinderopvang en welzijn. Vertegenwoordigers van deze kernpartners vormen in de wijken de ABC-stuurgroepen.

De ABC’s in de wijken werken samen met andere organisaties, die wij onze bondgenoten noemen. Organisaties waar in verschillende wijken mee wordt samengewerkt zijn o.a Scholen in de Kunst, Bibliotheek Eemland, het Medialab, Buurtsportcoaches, Sportivate, SOVEE.

logo-ska-kinderopvang
logo-indebuurt033
logo-partou

Jaaroverzicht 2019

U kunt de uitgebreide versie van het jaarverslag 2019 aanvragen via programma-manager Gertrude Abbring.

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Stichting Amersfoortse Brede Combinatie Scholen. De vertegenwoordigers van elk van de entiteiten die het stichtingsbestuur vormen hebben geen van allen een dienstverband bij Stichting Amersfoortse Brede Combinatie Scholen, de bezoldiging over 2018 was € 0.

FLYER MET TIPS VOOR THUIS EN BUITENACTIVITEITEN

22-01-2021

Nu de lockdown langer gaat duren, hebben we een nieuwe flyer gemaakt met het overzicht van wat er te doen is in de wijk

Lees meer

Soesterkwartier slaat de handen ineen voor de noodopvang: ‘Zo komen wij samen de coronacrisis door’

18-01-2021

De scholen in het Soesterkwartier verzorgen afstandsonderwijs én noodopvang. Het is voor de leerkachten lastig om dat tegelijk te doen, zeker omdat er heel veel kinderen gebruik maken van de noodopvang. Gelukkig hebben ze nu hulp vanuit de wijk!

Lees meer

Flyer met tips voor thuis en buitenactiviteiten Soesterkwartier

05-01-2021

In een mooie flyer geeft ABC Soesterkwartier jullie tips over wat je thuis kunt doen. En in de twee weken na de vakantie zijn er ook sport- en spelactiviteiten buiten na schooltijd in de wijk. Want naar buiten mag gelukkig wel, en is zelfs heel goed voor je. Zeker na een dag leren thuis!   ...

Lees meer

Nieuwsbrief

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn