TITLE

DESCRIPTION

Een Buitenkast is een speelplek voor kinderen, waar buitenspeelgoed kan worden geleend. De kinderen spelen onder toezicht van een buitenkastmedewerkster.

De Buitenkast is ook een belangrijke ontmoetingsplek voor de ouders van de kinderen in de wijk.

In de wijk Kruiskamp-Koppel zijn 2 Buitenkasten:
– aan de Evertsenstraat
– aan de Magelhaenstraat

De Buitenkasten organiseren regelmatig verschillende activiteiten voor zowel kinderen als ouders.

De Buitenkasten vallen onder Stichting Welzijn Amersfoort.

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn