KLASSE!-idee

 

Op KLASSE! – idee verzamelen wij tips voor als de scholen weer opengaan:

 

Online bijeenkomst over inrichting van ‘1,5-meter-onderwijs’

 

Hoe zorg je voor anderhalve meter afstand als de school na 1 juni weer open mag? Neem gratis deel aan deze online bijeenkomst en wissel ideeën uit met collega’s over de inrichting van het ‘1,5-meter-onderwijs’.

Let op! Deze bijeenkomst is bedoeld voor leraren, teamleiders en schoolleiders van vmbo-scholen. Op 7 mei is er ook een bijeenkomst voor havo/vwo-scholen.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: https://schoolinfo.nl/agenda/online-bijeenkomst-lesgeven-in-een-15-meter-school-hoe-doe-je-dat/

 

Document van de overheid met uitgangspunten

 

De minister voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen scholen en kinderopvangorganisaties dringend om zich bij de herstart te houden aan het volgende: Document met uitgangspunten voor opening basisscholen en kinderopvang.

 

In bovenstaand document wordt verwezen naar de website Weer op school. Je vindt hier een stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Je kunt er ook je eigen vraag stellen.

 

 

Tips / overwegingen uit flyer Terug naar school van de CED-groep

Personeel – Kwetsbare leerkrachten verzorgen het afstandsonderwijs. De overige leerkrachten geven les op school. Onderwijsassistenten en stagiairs worden ook ingezet. De inzet van leerkrachten bewegingsonderwijs: bewegingsonderwijs of inzet in het andere onderwijs.

 

Indeling van de groepen – Op basis van vriendschappen. Op niveau, zodat de leerkracht de instructie niet in niveaus hoeft op te splitsen.
Groepjes van bijv. 5 leerlingen krijgen een letter. Deze zijn terug te vinden in het rooster. Voorbeeld: Maandag: A en B; Dinsdag C en D; Donderdag A en C enz. Steeds wisselende samenstellingen, kinderen zien in één of twee weken alle klasgenoten. Op alfabet.

 

Invulling lestijd – In het geval dat de leerlingen slechts enkele uren per dag of per week naar school gaan, wordt de schooltijd gebruikt voor instructie. De oefening en toepassing gebeurt nog steeds, al dan niet online, thuis. De groep die fysiek niet aanwezig is, is wel online aanwezig tegelijkertijd.

 

Geen gezamenlijke start in de teamkamer. Gezamenlijk afsluiten via Teams.

 

Download de complete flyer Terug naar school van de CED-groep.

 

 

Hulp van aanbieders van ABC-activiteiten

Aanbieders van ABC-activiteiten kunnen de activiteiten die ze normaal na schooltijd geven, in een ‘schools’ jasje gieten en lessen geven aan de halve klassen (natuurles, techniekles, kunstatelier, gymles, schaakles, Spaanse les, etc.). Mogelijkheid: ‘s ochtends les in taal, rekenen, lezen van eigen leerkracht, ‘s middags andersoortige lessen via ABC.

 

 

Kwaliteitskaart heropening school

Eva Naaijkens, voormalig directeur van de Michaelschool in Amersfoort en nu directeur van de Alan Turingschool in Amsterdam ontwikkelde een ‘Kwaliteitskaart heropening school’. De kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk en) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. Lees meer.

 

 

5 opties voor als de scholen weer opengaan

Hoe organiseren we onderwijs als straks de lessen op school niet langer volledig geschorst zijn vanwege corona? Charlotte Arnou (lerarenopleiding KU Leuven en Schoolmaker) maakt de denkoefening. Ze ziet 5 manieren om de lessen dan vorm te geven. Lees meer.

 

 

Tool klasssenverdeler

Met de klassenverdeler kunnen (basis)schoolklassen eenvoudig en snel op een slimme manier opgeknipt worden: https://lekkercryptisch.nl/corona/klas

 

 

KLASSE!-idee is een eenvoudige ideeën-databank, waarop we plannen en ideeën verzamelen voor als de scholen binnenkort weer open gaaan. Heb je zelf tips of ideeën (van jezelf of van anderen), mail ze naar de beheerder van deze site: contact@feikjemeeuwsen.nl. Zij zet ze dan op deze website.

 

Als ABC Amersfoort zijn we verbinders. We vragen dus juist ook onze samenwerkpartners – kinderopvang, welzijn, aanbieders van ABC-activiteiten – om ideeën.

 

KLASSE!-idee is een gezamenlijk initiatief van ABC Amersfoort en Wijdenkencreatief.

  logo Wij denken creatief - vlogtrekkers van vastlopers

Nieuwsbrief

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn