ABC Vathorst-Midden

ABC Vathorst-Midden laat kinderen veilig en geborgen opgroeien in de wijk. Wij organiseren activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren en hun ouders ondersteunen in de opvoeding. Op het gebied van kunst, cultuur, muziek, dans, techniek, sport & spel en natuur.

 

In Vathorst-Midden doet iedereen mee en hebben we respect voor elkaar! Ongeacht geloof, afkomst of leeftijd. Door elkaar te ontmoeten, samen activiteiten te ondernemen leren wij elkaar en elkaars wereld kennen.

 

Bij het organiseren van activiteiten kijken we steeds naar de interesse en behoefte van de kinderen en hun ouders.

 

Wie zijn wij: de kernpartners (zie hieronder) samen met alle organisaties en bewoners in de wijk die zich richten op de kinderen en hun ouders.

Kinderen & ABC

  • Workshops
  • Buitenspeelactiviteit 4 middagen per week
  • Kinderraad
  • Trainingen voorbereiding middelbare school
  • Trainingen voor emotioneel kwetsbare kinderen

ABC & ouders

  • Ondersteuning bij opvoeding
  • Ouder/kind-workshops
  • Informatie

ABC Contactpersoon

Contactpersoon: Sarah de Vries
E-mailadres: sarah.devries@abc-amersfoort.nl

Recent nieuws uit Vathorst-Midden

Kernpartners ABC Vathorst-Midden:

Basisonderwijs

logo-de-marke
De Marke
www.basisschooldemarke.nl

logo-dok12
DOK12

www.dok12.com

 

Het Zwaluwnest
www.gbshetzwaluwnest.nl

 


Boulevard410
www.boulevard410.nl

Kinderopvang

logo-ska
Ska Kinderopvang
www.ska.nl


Bzzzonder 

www.bzzzonder.nl

logo-indebuurt033
Indebuurt033
www.indebuurt033.nl

 

logo wijkteam amersfoort
Wijkteam Amersfoort
www.wijkteam-amersfoort.com

 

logo GGD regio Utrecht
GGD regio Utrecht
www.ggdru.nl

KidzUnited
www.kidz-united.nl

Bondgenoten van ABC Vathorst-Midden:

Spaans Centrum de Bron
www.spaanscentrumdebron.com

Sportivate
www.sportivate.nl

Buurtsportcoach SRO
www.sro.nl/buursportcoach

Bibliotheek Eemland
www.bibliotheekeemland.nl

Theater De Kamers
www.theaterdekamers.nl

Land in Zicht
www.landinzicht.net

Samenwerkingsverband de Eem
www.swvdeem.nl

Jeugdschaak Amersfoort

Gezonde wijk

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn