ABC Rustenburg

ABC Rustenburg is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen Kinderhof en Windroos, Ska kinderopvang  en Indebuurt033. ABC organiseert veel naschoolse activiteiten voor kinderen, die vooral rond het Fürglerplein plaatsvinden. Deze activiteiten worden door veel verschillende organisaties uitgevoerd.
ABC Rustenburg wil ook graag een ontmoetingsplek voor ouders in de wijk zijn. Bijvoorbeeld door de ouderkamer te organiseren, waar ouders onder het genot van een kop koffie bijpraten en tips en ervaringen uitwisselen.
ABC Rustenburg wil er zijn voor iedereen in de wijk. Heb je een goed idee, neem dan contact op met onze coördinator, Marieke van Krugten.

Kinderen

  • Veel leuke en leerzame activiteiten na schooltijd
  • Ontmoeting onder schooltijd voor de hogere klassen: kinderen van de Kinderhof en de Windroos leren elkaar kennen

Ouders & ABC

  • Themabijeenkomsten voor ouders
  • Ouderkamer

ABC Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke van Krugten
E-mailadres: marieke.vankrugten@indebuurt033.nl

Ska-kindcentrum Domino viert St. Maarten in Huis van Bartels

14-11-2019

De kinderen van Ska-kindcentrum Domino genoten van een leuke St. Maartens-activiteit in Huis van Bartels, de de buurthuiskamer in de wijk.

Lees meer

Kernpartners ABC Rustenburg:

Basisonderwijs

Kinderhof
www.kinderhof.nl

 

logo-windroost
Windroos
www.windroos.nl

Kinderopvang

logo-ska-kinderopvang
Ska Kinderopvang
www.ska.nl

Welzijnswerk

logo-indebuurt033
Indebuurt033
www.indebuurt.nl

Locaties van de kernpartners in deze wijk

Basisschool Kinderhof
Furglerplein 6
3815 KZ Amersfoort

Basisschool Windroos
Furglerplein 9
3815 KZ Amersfoort

Ska-kindcentrum Domino (speelleergroep, bso)
Furglerplein 6
3815 KZ Amersfoort