ABC Rustenburg

ABC Rustenburg is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen Kinderhof en Windroos, kinderopvang Ska en Indebuurt033. ABC organiseert veel naschoolse activiteiten die allemaal rond het Furglerplein plaatsvinden. Deze activiteiten worden door veel verschillende organisaties uitgevoerd.
ABC Rustenburg wil graag een ontmoetingsplek voor de wijk worden en begint daarom dit schooljaar met een ouderkamer, waar ouders, onder het genot van een kop koffie, kunnen bijpraten en uitwisselen.
ABC Rustenburg wil er zijn voor iedereen in de wijk. Heeft u een goed idee, neemt u dan contact op met onze coordinator, Marieke van Krugten.

RUSTENBURG VIERT SAMEN KERST

Op 20 december als de kinderen van de Windroos en de Kinderhof gezellig aan het kerstdiner zitten – wordt aan ouders van beide scholen ook de mogelijkheid geboden om te blijven, elkaar te leren kennen en samen kerst te vieren in de hal van de Kinderhof. Er is gluhwijn, warme chocola, en vooral lekker veel ...

Lees meer

Kinderen

  • Veel leuke en leerzame activiteiten na schooltijd
  • Ontmoeting onder schooltijd voor de hogere klassen: kinderen van de Kinderhof en de Windroos leren elkaar kennen

Ouders & ABC

  • Themabijeenkomsten voor ouders
  • Dit schooljaar op te richten: ouderkamer

ABC Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke van Krugten
E-mailadres: marieke.vankrugten@indebuurt033.nl

De volgende kernpartners zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband  ABC Rustenburg:

Basisonderwijs

Welzijnswerk

Locaties

School Adres Postcode Plaats
Kinderhof Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort
Windroos Furglerplein 9 3815 KZ Amersfoort
Voorschool Winki (Ska) Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort
BSO Domino (Ska) Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort