ABC Rustenburg

ABC Rustenburg is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen Kinderhof en Windroos, kinderopvang Ska en Indebuurt033. ABC organiseert veel naschoolse activiteiten die allemaal rond het Furglerplein plaatsvinden. Deze activiteiten worden door veel verschillende organisaties uitgevoerd.
ABC Rustenburg wil graag een ontmoetingsplek voor de wijk worden en begint daarom dit schooljaar met een ouderkamer, waar ouders, onder het genot van een kop koffie, kunnen bijpraten en uitwisselen.
ABC Rustenburg wil er zijn voor iedereen in de wijk. Heeft u een goed idee, neemt u dan contact op met onze coordinator, Marieke van Krugten.

Moeders en dochters werken aan zelfportretten

Op 8 maart wordt op de Kinderhof (Furglerplein 6) de tentoonstelling moeders en dochters geopend door wethouder Koser Kaya. 14 moeders en dochters werkten afgelopen weken aan een zelfportret onder leiding van kunstenares Marijke Schurink. De resultaten zijn prachtig geworden en laten we graag aan u zien. Beide ABC’s, zowel Liendert als Rustenburg, werkten aan ...

Lees meer

Kinderen

  • Veel leuke en leerzame activiteiten na schooltijd
  • Ontmoeting onder schooltijd voor de hogere klassen: kinderen van de Kinderhof en de Windroos leren elkaar kennen

Ouders & ABC

  • Themabijeenkomsten voor ouders
  • Dit schooljaar op te richten: ouderkamer

ABC Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke van Krugten
E-mailadres: marieke.vankrugten@indebuurt033.nl

De volgende kernpartners zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband  ABC Rustenburg:

Basisonderwijs

Welzijnswerk

Locaties

School Adres Postcode Plaats
Kinderhof Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort
Windroos Furglerplein 9 3815 KZ Amersfoort
Speelleergroep Winki (Ska) Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort
BSO Domino (Ska) Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort