ABC Rustenburg

ABC Rustenburg is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen Kinderhof en Windroos, kinderopvang Ska en Indebuurt033. ABC organiseert veel naschoolse activiteiten die allemaal rond het Furglerplein plaatsvinden. Deze activiteiten worden door veel verschillende organisaties uitgevoerd.
ABC Rustenburg wil graag een ontmoetingsplek voor de wijk worden en begint daarom dit schooljaar met een ouderkamer, waar ouders, onder het genot van een kop koffie, kunnen bijpraten en uitwisselen.
ABC Rustenburg wil er zijn voor iedereen in de wijk. Heeft u een goed idee, neemt u dan contact op met onze coordinator, Marieke van Krugten.

Kerstborrel voor ouders van Rustenburg

Jullie zijn allemaal, ouders van de Kinderhof, de Windroos of de wijk,  donderdag de 20ste december van harte welkom! We proosten samen, en maken plannen voor 2019. Van 17.00 tot 19.00 uur in de hal van de Kinderhof. De gluhwein en chocomelk staat klaar. En het kinderkoor van de Windroos gaat zingen.

Lees meer

Kinderen

  • Veel leuke en leerzame activiteiten na schooltijd
  • Ontmoeting onder schooltijd voor de hogere klassen: kinderen van de Kinderhof en de Windroos leren elkaar kennen

Ouders & ABC

  • Themabijeenkomsten voor ouders
  • Dit schooljaar op te richten: ouderkamer

ABC Contactpersoon

Contactpersoon: Marieke van Krugten
E-mailadres: marieke.vankrugten@indebuurt033.nl

De volgende kernpartners zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband  ABC Rustenburg:

Basisonderwijs

Welzijnswerk

Locaties

School Adres Postcode Plaats
Kinderhof Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort
Windroos Furglerplein 9 3815 KZ Amersfoort
Voorschool Winki (Ska) Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort
BSO Domino (Ska) Furglerplein 6 3815 KZ Amersfoort