ABC Randenbroek is een samenwerkingsverband tussen de Prins Willem Alexanderschool, de Caeciliaschool, indebuurt033 en de kinderopvangorganisaties SKA en Partou. Wij zoeken gezamenlijk naar kansen om samen te werken op wijkniveau.

ABC Randenbroek ontwikkelt extra activiteiten voor kinderen, naast het reguliere onderwijsaanbod, zoals bijvoorbeeld sport, muziek of natuur. Dit gebeurt tijdens school, maar ook na schooltijd. Daarnaast bieden wij ook activiteiten aan voor ouders voor ontmoeten en opvoeden.

Wij werken met elkaar samen onder het motto: It Takes a village to raise a child (Micha de Winter)

ABC Randenbroek

Randenbroek nieuws

De ABC website is online. Houd deze in de gaten om alle activiteiten van ABC te volgen!  

Lees meer

Kinderen

ABC Randenbroek is een brede school waarin we met z’n allen willen dat kinderen goed opgroeien in de wijk. Kinderen leren overal: thuis, op school, bij de opvang, tijdens sport, door samen te spelen in de buurt, noem maar op. In ABC Randenbroek werken we samen aan dat leren. Zo ontstaan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen voor kinderen

Iedereen heeft veel talent; dingen die iemand goed kan. Dat betekent niet dat iemand dat ook steeds laat zien. Daar kan hulp bij nodig zijn. In ABC Randenbroek willen we er samen voor zorgen dat kinderen alle mogelijke kansen krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Dat gaat over sport, over dingen die ze op school leren, over bijvoorbeeld knutselen of technisch zijn, over spelen met anderen, over vriendjes en vriendinnetjes hebben; het gaat eigenlijk over al die dingen die een mens helpen om zelfstandig en gelukkig te zijn en je goed te voelen.

ABC Randenbroek maakt kinderen sterk. We helpen ieder kind om sterk in het leven te (gaan) staan en zo goed op te groeien.

Ouders & ABC

Wij, volwassenen die met kinderen werken en hen opvoeden vinden het nu en ook in de nabije en verdere toekomst belangrijk om regelmatig met elkaar te praten over het opgroeien van kinderen. Als volwassenen zeggen we dat niet alleen tegen elkaar; we doen dat ook. Omdat het belangrijk is voor de kinderen.

Als ouders en als werkers binnen ons deel van de ABC Randenbroek brengen we de voorgaande woorden in de praktijk, praten daar onderling en met anderen over en laten in ons gedrag als opvoeders zien dat we menen wat we zeggen.

ABC Contactpersoon

ABC-voorzitter: Berrit Bakker
(directrice Caeciliaschool)
caeciliaschool@kpoa.nl
ABC-coördinator: Inge Brouwer-Silverentand
inge.brouwer@abc-amersfoort.nl

De volgende kernpartners zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband ABC Randenbroek:

Basisonderwijs


Caeciliaschool
www.caeciliaschool.nl

 


Prins Willem Alexanderschool

www.pcboamersfoort.nl

 

Kinderopvang


Partou
www.partou.nl

 


SKA
www.ska.nl

Welzijnswerk


Indebuurt033
www.indebuurt033.nl]

Locaties

Organisatie Adres Postcode Plaats
Caeciliaschool Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort
PWA Randenbroek Weberstraat 5 3816 VA Amersfoort
Peuteropvang en BSO Partou Rossinistraat 1 3816 LZ Amersfoort
Kinderdagverblijf en speelleergroep Harlekijn (Ska) Wagnerstraat 18 3816 WD Amersfoort
BSO Ondersteboven (Ska) Wagnerstraat 18 3816 WD Amersfoort