ABC Kattenbroek

Welkom bij ABC Kattenbroek!

ABC Kattenbroek is een samenwerkingsverband tussen 4 basisscholen, 2 kinderopvangorganisaties en Indebuurt033. Naast deze partnerorganisaties wordt er samengewerkt met de GGD, Gezonde Wijkaanpak, het wijkteam, SRO, Sportivate, de wijkagent en het Brandpunt.

ABC Kattenbroek zoekt en creëert verbinding in de wijk!

Kinderen & ABC

ABC Kattenbroek wil de schoolpleinen in de wijk openstellen voor buurtkinderen en buurtbewoners. Het moeten zgn. Beweegpleinen worden, waar ook regelmatig diverse activiteiten worden georganiseerd.

Daarnaast gaat ABC Kattenbroek in 2019 een Kinderwijkraad opzetten, zodat de kinderen uit de wijk ook hun stem kunnen laten horen.

Aansluitend bij de Gezonde Wijkaanpak gaat ABC Kattenbroek op zoek naar verschillende activiteiten voor kinderen.

Ouders & ABC

Voor ouders organiseert ABC Kattenbroek jaarlijks een aantal bijeenkomsten rond opvoedkundige thema’s, zoals bijv. Mediawijsheid of Gezonde Voeding.

ABC Contactpersoon

Contactpersoon:

E-mailadres:

De volgende kernpartners zijn vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband ABC Kattenbroek:

Basisonderwijs

OBS de Meander
[obs-demeander.nl]

Breede Hei
[breedehei.nl]

Gabrie Mehen
[gabriemehen.pcboamersfoort.nl]

De Dubbelster
[obsdedubbelster.nl]

Kinderopvang

Partou
[Partou.nl]

Ska Kinderopvang
[ska.nl]

Welzijnswerk

Indebuurt033
[indebuurt033.nl]

Locaties

School Adres Postcode Plaats
Titel straatnaam pc Amersfoort