ABC Hoogland

Een fijn dorp om gezond in op te groeien. Waar alle kinderen gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen. Waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze een stem hebben. Waar ruimte is voor hun initiatieven, omdat kinderen graag iets betekenen voor anderen en voor hun omgeving.

 

Dat is wat wij willen voor Hoogland.

 

Dat doen wij onder andere door activiteiten en uitstapjes te organiseren. Onder en na schooltijd, en in de vakanties. Op het gebied van sport & bewegen, natuur, theater, creativiteit, kinderinspraak enzovoort, enzovoort. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Bovendien ontmoeten kinderen en hun ouders elkaar bij de activiteiten, en leren ze elkaar en elkaars culturele achtergrond beter kennen.

 

Wie zijn wij: de kernpartners (zie hieronder) samen met alle organisaties en bewoners in de wijk die zich richten op de kinderen en hun ouders.

Kinderen & ABC

  • Programma’s om kinderen voor te bereiden op de basisschool en op de middelbare school.
  • Onderlinge ontmoetingen onder schooltijd
  • Kinderwijkraad

ABC Contactpersoon

Contactpersoon: Sarah de Vries

E-mailadres: sarahdevrieswerk@gmail.com

Ouderavond hoogbegaafdheid 15 februari 2024

29-01-2024

Misschien herken je als ouder wel het beeld dat jouw kind thuis zich zo anders lijkt te ontwikkelen dan wat hij/zij op school laat zien. Dan, maar ook als het juist wel lekker loopt, ben je van harte welkom bij de ouderavond voor ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in het primair onderwijs.

Lees meer

Kernpartners ABC Hoogland:

Basisonderwijs

logo basisschool de Langenoord
De Langenoord
delangenoord.nl


Berkenschool
www.berkenschool.nl

 


De B
ieshaar
www.bieshaarschool.nl

 


Biezen
www.debiezen.nl

 

Kosmos
www.dekosmos.nl

 


De Horizon
www.dehorizon.nl

Kinderopvang

logo-ska-kinderopvang
Ska Kinderopvang
ska.nl

 

Partou Kinderopvang
www.partou.nl

 


Dribbel Kinderopvang
www.dribbel.info

Welzijnswerk

logo-indebuurt033
Indebuurt033
www.debuurt033.nl

 


Wijkteam
www.mijnwijkteam.nl

logo GGD regio Utrecht

GGD regio Utrecht
www.ggdru.nl


WereldWijzer Taalklassen
www.wereldwijzertaalklassen.nl

Bondgenoten van ABC Hoogland:

SRO/buurtsportcoach
www.sro.nl/buurtsportcoach

Dorpshuis de Neng
www.dorpshuisdeneng.nl

De bibliotheek Hoogland
www.bibliotheekeemland.nl/hoogland

Gezonde Wijk (GGD)

Gezonde Wijk, Samenwerkingsverband de Eem
www.gezondewijk.nl

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn