Kinderwijkraad Vathorst

Dinsdag 21 mei is de kinderwijkraad uitgenodigd door het buurtbestuur van Vathorst om mee te denken over het toekennen van subsidies aan activiteiten in de wijk.

De kinderen kregen van te voren 8 subsidieaanvragen te lezen die tijdens een gezamenlijke maaltijd besproken werden. Het was de eerste keer dat kinderen mee mochten denken. Veel aanvragen voor activiteiten voor de jeugd worden gedaan door volwassenen en een buurtbestuur, dat ook alleen uit volwassenen bestaat, beslist, zonder kinderen gesproken te hebben, of de activiteit subsidie krijgt of niet. Maar deze keer ging het anders. Het buurtbestuur was onder de indruk van de mening van de kinderen die soms anders was dan de volwassenen ingeschat hadden. En daarom waardevol. De kinderwijkraad heeft een mooie bijdrage kunnen leveren, ook aan subsidieaanvragen die niet over kinderen gingen. Waarom kunnen kinderen eigenlijk niet meedoen aan activiteiten voor volwassenen? Het bleek dat de grote mensen daar gewoon niet aan gedacht hadden. Terwijl het eigenlijk veel leuker zou zijn met kinderen er bij. Hier blijkt maar weer eens dat het perspectief van kinderen belangrijk is!

 

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn