Expositie biodiversiteit op en rondom plein Kinderhof

Te zien van 18 t/m 26 maart 2024

Expositie biodiversiteit op en rondom plein Kinderhof

Maandagmiddag 18 maart om 14.30 u opende wethouder van Lammeren in de Kinderhof de expositie ‘Biodiversiteit op en rondom het schoolplein’. Deze inspirerende expositie laat zien wat biodiversiteit is, hoe we Amersfoort biodiverser (kunnen) maken en wat inwoners zelf kunnen doen.

 

Bij de opening waren vertegenwoordigers aanwezig van de Kinderhof, de Windroos, Ska Kinderopvang, Gemeente Amersfoort, CNME, diverse Groen-organisaties, ouders & leerlingen, buurtbewoners en overige belangstellenden. Bij aanvang gaven de ‘flower-power’ dansleerlingen van KunstKids een energieke en toepasselijke dansvoorstelling. Eén van de leerlingen van de creatief-schrijven groep van KunstKids droeg daarna een mooi ‘Gedicht voor de Aarde’ voor.

 

In zijn speech gaf wethouder van Lammeren aan dat we samen moeten werken aan een groener Amersfoort met meer biodiversiteit, want wij als mensen en bewoners van de stad maken onderdeel uit van de natuur en zijn er van afhankelijk om ons goed en gezond te voelen. Met de onthulling van een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte expositiepaneel verklaarde de wethouder de expositie voor geopend.

 

 

Soorten hebben elkaar nodig om te kunnen leven

 

De natuur in en om Amersfoort is prachtig. Er leven veel verschillende planten, dieren en micro-organismen. Deze soorten zijn allemaal met elkaar en hun leefomgeving verbonden en hebben elkaar nodig om te kunnen leven. Wij mensen maken daar onderdeel van uit en zijn er van afhankelijk om ons goed en gezond te voelen. Hoe dat er uit ziet, is te zien in deze expositie.

 

Bovendien laat de expositie zien hoe Amersfoort een biodiverse stad kan blijven en nog biodiverser kan worden. Er zijn inspirerende verhalen te zien van initiatieven en acties van mensen die daar een bijdrage aan leveren. Heel specifiek wordt hier ook ingezoomd op de effecten van de realisatie van het Groene Schoolplein – Educatietuin – Buurtpark Rustenburg.

 

De openbare expositie ‘Biodiversiteit op en rondom het schoolplein’ is te zien van 18 t/m 26 maart 2024, tussen 14.00u en 16.30 u. Adres: Fürglerplein 6, Amersfoort. Toegang is gratis.

 

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn