Inspiratiemiddag ABC - Samen sterker: slimme strategieën voor moeilijk gedrag

Uitnodiging voor iedereen die betrokken is bij ABC

Kom naar de inspiratiemiddag ABC op 10 oktober

Vanuit de kinderopvang, het onderwijs, het welzijnswerk, maar ook vanuit sportverenigingen en andere organisaties die activiteiten voor kinderen bieden, komen dezelfde geluiden: kinderen van vandaag zijn lastig, brutaal, moeilijk in de hand te houden. Hoe komt dat? En is het echt anders dan een paar jaar geleden?

 

WANNEER: dinsdag 10 oktober van 14.30 – 17.30 uur
WAAR: De Kamers, Wezeperberg 1

 

Samen sterker: slimme strategieën voor moeilijk gedrag

 

Wij nodigen iedereen die betrokken is bij een ABC in de gemeente Amersfoort uit voor onze jaarlijkse inspiratiemiddag ‘Samen sterker: slimme strategieën voor moeilijk gedrag’.

 

Op deze middag delen we onze ervaringen, vertellen Amersfoortse professionals over hun bijzondere aanpak en horen we welke initiatieven er elders in het land zijn.

 

Geef het door!

 

Natuurlijk willen we deze middag zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus stuur deze uitnodiging door naar iedereen die betrokken is bij één van de ABC’s in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen: locatiemanagers, coördinatoren, pedagogisch medewerkers en -coaches kinderopvang, directeuren, leerkrachten en onderwijsassistenten basisonderwijs, medewerkers Indebuurt033, wijkteams, bibliotheek, Scholen in de Kunst, SRO, Groen doet Goed, B Slim, alle aanbieders van naschoolse activiteiten, vrijwilligers van de speeltuin, enzovoort.

 

Programma Inspiratiebijeenkomst

 

Programma voor bso-medewerkers

 

Omdat pedagogisch medewerkers ‘s middags op de groep staan, is er voor hen aan het begin van de middag een speciaal programma met deelsessies in Ska-kindcentrum de Zilverberg:

 

11.30 uur Ontvangst met soep en brood

12.00 – 12.45 uur deelsessies voor pedagogisch medewerkers bso

 

Programma voor de andere deelnemers

 

14.30 – 14.55 uur – inloop

14.55 uur – welkom door de dagvoorzitter en opening de wethouder

15.00 – 15.45 uur – inspiratie door Tischa Neve

15.45 – 16.00 uur – pauze

16.00 – 17.00 uur – deelsessies

17.00 – 17.30 uur napraten

 

Inleiding door kinderpsycholoog Tischa Neve

 

Omgaan met bijzondere kinderen en opvallend gedrag op je groep. Je kent ze vast wel, de kinderen die extra aandacht vragen. Ze doen dat niet altijd op een positieve manier en dat zorgt soms voor lastige situaties. Hoe houd je dat behapbaar en werkbaar? En welke invloed heb jij daar zelf op? Tischa is psycholoog en opvoedkundige en bespreekt o.a. hoe jij de regie houdt en welke tools je in kunt zetten om een kind te helpen bij bijzonderheden in gedrag.”

 

De middag start met een inleiding van kinderpsycholoog Tischa Neve.  Zij is onder meer bekend als opvoeddeskundige op televisie en van haar boeken over opvoeden. Na Tischa’s inleiding staan er verschillende deelsessies op het programma. Hieronder staat het volledige programma.

 

Onze ervaring is dat de ABC-inspiratiemiddag elk jaar veel belangstelling trekt. We verwachten dan ook dit jaar weer van iedere ABC minimaal 2 vertegenwoordigers te mogen begroeten. Meer mag!

 

Tot 10 oktober!

 

Deelsessies

 

1. Gedrag normaliseren door Marieke Bouwmeester, praktijkondersteuner in Kattenbroek. Hooggevoelig, concentratieproblemen, overprikkeld, onderpresteren, gedragsstoornis, keuzestress, emotieregulatieproblematiek… De lijst met mogelijke problemen en stoornissen bij het opgroeiende kind is lang en lijkt steeds langer te worden. Hoe ga je hiermee om? Wanneer is het nodig om extra ondersteuning te vragen? Maar vooral willen we kijken naar: wat is normaal gedrag?!

 

2. De Familieklas door Jannie Wouters van Samenwerkingsverband de Eem. De Familieklas is een gedragsinterventie in het basisonderwijs voor leerlingen uit groep 4 t/m groep 8 waarbij leerlingen, ouders en school samen werken aan het aanleren van gewenst gedrag. Leerling en ouder komen daarvoor een dagdeel per week op de eigen school bijeen in de Familieklas, waarbij leerlingen naast hun schoolwerk werken aan persoonlijke gedragsdoelen. De overige dagen werken de leerlingen aan hun doelen in de eigen klas. SWV de Eem ondersteunt en begeleidt scholen bij de implementatie en uitvoering van de Familieklas op diverse scholen binnen haar regio.

 

3. Wat kan het primair onderwijs leren van het SBO? Door Naomi van Bladel, directeur basisschool Dok12. Naomi van Bladel was schoolleider op SBO de Michaëlschool in Kruiskamp en vertrok toen naar DOK12 in Vathorst. Daar werd ze onverwacht geconfronteerd met heftig gedrag van kinderen. Zij vertelt over deze ervaring en haar aanpak van de leerlingen uit Vathorst door samen te werken aan goed gedrag in de school. Goed gedrag in de school vraagt gerichte aandacht. Als schoolleider zorgt Naomi voor focus en een positief beleid om een veilig en goed leerklimaat te creëren in de school. Zij neemt je graag mee in haar aanpak.

 

4. Omgaan met moeilijk gedrag in de klas. Een waardevolle samenwerking tussen de basisschool Kon-Tiki en ZIEN in de Klas. Kim Holterhues is leerkracht van Kon-Tiki en is daarnaast als gedragsspecialist betrokken bij vraagstukken over moeilijk verstaanbaar gedrag, zowel op school-, groeps- als op individueel niveau. Schoolbreed viel op dat de gedragsvraagstukken toenamen en was er behoefte aan een duidelijker beleid om het leer- en leefklimaat op Kon-Tiki te versterken. Hiervoor is de ondersteuning van Ineke Vredeveld, orthopedagoog bij ZIEN in de Klas, ingeroepen. Zij is in nauwe samenwerking met Kim en de werkgroep Gedrag aan het begin van schooljaar ’22-’23 gestart met het traject Gewenst gedrag ZIEN. Na het vormen van een gezamenlijke visie op gedrag is er tijdens studiedagen en klassenbezoeken voornamelijk aandacht geweest voor het versterken van het handelen van de leerkracht. Naar aanleiding van verschillende inzichten en interventies is het team aan de slag gegaan om een kalme en vastberaden basishouding te ontwikkelen. En er is met de intern begeleiders toegewerkt naar een Route gedrag.

 

In deze workshop word je meegenomen in een van de werkzame principes van dit traject, namelijk het leren kennen van je eigen rode knoppen en hoe je je basishouding kan versterken met als doel om meer regie te ervaren bij ongewenst gedrag. Ter inspiratie zal Kim haar ervaringen van Kon-Tiki delen.

 

ZIEN in de Klas is een onderwijsadvies bureau met als missie: Alle klassen gelukkig en gelijke kansen voor ieder kind.

 

5. Positive Behavior System door Joop Stas en Sander de Vink van kindcentrum Meander. Een prettig klimaat in jouw school of kindcentrum is mogelijk! Op kindcentrum De Meander bereiken ze dat met PBIS (PBS/SWPBS). Wil je weten wat bij hen zo succesvol is, kom dan naar hun deelsessie en ga geïnspireerd weer naar huis.

 

6. Help, een boze ouder! Door Ellen Brokx. Hoe verhoog je je weerbaarheid wanneer je te maken hebt met boze ouders? De participatie en stem van ouders in de kinderopvang en het onderwijs is enorm veranderd in de afgelopen decennia. Dit heeft ertoe geleid dat het takenpakket van pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich ook heft moeten aanpassen. Maar ben je voldoende uitgerust ook goed in gesprek te blijven met ouders, zeker wanneer de dingen anders lopen dan verwacht? En hoe ga je om met hun boosheid en frustraties? De verwachtingen van ouders zijn soms niet afgestemd met de realiteit wat kan leiden tot conflicten. In deze deelsessie staan we stil bij dit fenomeen en worden er tips gegeven hoe hier mee om te gaan.

 

Ellen Brokx is gezins-en relatietherapeut en heeft veel ervaring in het werken met problemen in relaties en conflicten.

 

7. Knap Lastig, Positief omgaan met lastig gedrag door Karin van Weert, opleidingsadviseur onderwijs en opvoeding. ‘Een kind ‘doet’ niet lastig, het kind heeft het lastig.’ Tijdens deze workshop gaan we kijken hoe leuk en lastig jij bent als pedagogisch professional en hoe dit de interactie met kinderen beïnvloedt. Daarnaast leer je over het raampje van tolerantie: hoe werkt stress? Je wordt je bewust hoe prikkelverwerking bij kinderen verloopt en welke invloed dit heeft op hun gedrag. Wat gebeurt er als een kind overprikkeld raakt of juist onderprikkeld. Hoe kun je deze kinderen steunen.

 

8. Klassenkracht door Pamela van Walbeek van Focus Trainen

 

Bso-medewerkers: elke groep doorloopt gedurende het hele jaar een aantal fasen van groepsvorming. Een pedagogisch medewerker die rekening houdt met de groepsvormingsfasen in de groep en daar de groep in begeleidt, creëert de beste voorwaarden voor een succesvol en prettig (school)jaar. In deze workshop laten we zien hoe je dit in het bso het beste kunt aanpakken.

 

Onderwijs: In het werken met kinderen met ‘lastig’ gedrag is het enerzijds belangrijk om voor jezelf helder te hebben waar je grenzen liggen en hoe je gedrag waar je last van hebt begrensd. Anderzijds zit onder ‘lastig’ gedrag altijd een hulpvraag. Kinderen die negatief gedrag laten zien weten vaak niet hoe ze het anders moeten doen. Met een T-kaart kun je daar al op een hele eenvoudige manier regie op voeren. In deze workshop gaan we aan de slag met grenzen en begrenzen en regie voeren op het gewenste gedrag.

 

9. Vreedzame Wijk door Suzanne Toussaint van Indebuurt033. ‘It takes a village to raise a child’. Hoe creëer jij een veilige, positieve oefenplek voor kinderen? Wil jij tips & tools krijgen hoe je Vreedzaam herkenbaar voor kinderen kan toepassen in je activiteiten en ervaren wat het positieve effect op het gedrag van kinderen kan zijn? Doe dan mee met onze sessie.

 

Meld je aan!

 

Geef je zo snel mogelijk op voor deze inspiratiebijeenkomst bij het secretariaat van ABC Amersfoort: Farida Efimova, via inspiratie2023abc@gmail.com.

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn