Speelpolder in Vathorst

Speelpolder in Vathorst

Dit voorjaar konden inwoners van Vathorst een online enquête invullen of een antwoordkaart insturen met ideeën voor de inrichting van een speelplek in Speelpolder. Met de Kinderwijkraad van Vathorst was er onlangs een bijeenkomst en daar konden de kinderen met knippen en plakken de speelplek inrichten.

Er zijn via de enquête ruim 300 reacties binnengekomen; 178 online reacties en 128 reacties via een antwoordkaart. Op basis van de ontvangen ideeën hebben we 3 bureaus gevraagd een ontwerp te maken. Begin september vragen we de Kinderwijkraad welk ontwerp hun voorkeur heeft. Ook kun jij dan wijkbewoners hun voorkeur aangeven. Daarna komt er een definitief ontwerp met een weerspiegeling van alle wensen en ideeën.

In Speelpolder ontwikkelen we een bloemrijk grasland. Enkele polderbosjes bieden ruimte om te recreëren en te spelen. Paden en bankjes geven de inwoners van Vathorst de ruimte om van de polder te genieten. Ook komen er bouwkavels. Zo combineert Speelpolder 3 functies: wonen, spelen en wandelen.

Bron: Nieuwsbrief Over de Laak juli 2022

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn