Over de Grens!

Samen werken aan burgerschapsvorming in Amersfoort

Over de Grens! Samen werken aan burgerschapsvorming in Amersfoort

Alle kinderen verdienen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en om mee te doen in de maatschappij. In welke wijk ze ook wonen, hoe hun gezin er ook uitziet, wat hun geloof ook is en wat hun achtergrond ook is. Dat vinden wij als ABC Amersfoort. Binnen de ABC’s werken scholen, kinderopvang, welzijn samen om dat voor elkaar te krijgen. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Daarom zijn we blij dat de HU samen met ABC onderzoekt hoe die samenwerking nog beter kan.

Het onderzoek van de HU loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 en richt zich op ‘burgerschap’ en ‘burgerschapsvorming’: als burger van een land moet je actief mee kunnen doen in de maatschappij. Om dat te stimuleren is burgerschapsvorming zelfs een verplicht vak op school.

Maar burgerschapsvorming zou niet alleen een vak op school moeten zijn, want kinderen ontwikkelen zich overal. Vandaar de samenwerking tussen scholen, kinderopvang en welzijn. En vandaar de naam van het onderzoek: ‘Over de grens!’. Professionals stappen over de grens van hun eigen vakgebied en organisatie om elkaar op te zoeken.

 

De onderzoekers vroegen aan 7 mensen die in Amersfoort op een school, in de kinderopvang of in de wijk werken wat zij onder burgerschap en burgerschapsvorming verstaan. De antwoorden zijn verschillend. Wat logisch is, want burgerschap is een heel breed begrip.

Om goed samen te werken, is het volgens de onderzoekers belangrijk om eerst af te stemmen wat er onder burgerschap wordt verstaan, en af te spreken wat de wens of het doel van de samenwerking wordt. Hoe dat het beste kan, daar richten zij zich de komende maanden op.

Benieuwd naar de interviews? Download ze hier:

Verhaal Nadia El Kaddouri

Verhaal Marinda Pieron

Verhaal Loes de Baan

Verhaal Latifa Benbouker

Verhaal Joop Stas

Verhaal Inge Brouwer

Verhaal Cecile Tulen

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn