Fürglerplein en omgeving worden vergroend

De aanleg is al gestart

Fürglerplein wordt groen

In de zomer hebben de kinderen volop gemoestuinierd en zelfs reken- en taallessen gevolgd in de nieuwe educatietuin in Rustenburg. Inmiddels is ook de aanleg van het buurtpark naast de educatietuin gestart. Dat smaakt naar meer!  Marieke van Krugten, coördinator van ABC Rustenburg:

 

‘In een groene omgeving kunnen kinderen beter spelen, het is koeler in de zomer, en in de herfst kan het regenwater veel beter de grond inlopen. Daarom zijn we de buurt ingegaan, en hebben buurtbewoners gevraagd wat zij ervan zouden vinden als ook het voorplein vergroend wordt. We hebben op allerlei manieren om reacties gevraagd. In de klas konden kinderen ideeën opperen, we hebben brieven verspreid in de buurt, in de nieuwsbrieven van school ouders om reacties gevraagd, met leerkrachten en pedagogisch medewerkers gepraat. En we hebben verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de roofvogelshow, waar mensen ook nog extra konden laten weten welke ideeën zij voor het plein hadden. Ook is de Kinderwijkraad nog langs de deuren geweest.

 

Reacties vanuit de buurt

 

Verreweg de meeste reacties van buurtbewoners waren positief. Zij zien graag dat het plein opgeknapt wordt. Maar er werden ook een aantal zorgpunten aangegeven, zoals groepen die afval achterlaten, of baldadig gedrag vertonen. Ook moet het onderhoud van het groene plein wel goed geregeld worden. (Hier komt een beheerplan voor.) Er kwamen ook leuke tips. Bijvoorbeeld om ergens op het plein een plek voor senioren te creëren, om de verschillende culturen zichtbaar te maken en om het plein ook toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking.

 

vergroening Fürglerplein

 

Muurschildering

 

Daarnaast is er nóg een bijzonder project op het plein in gang gezet. Samen met de Vrienden van het Waterwingebied, en Concrete Canvas, een organisatie die zich inzet voor kunst in de buitenwijken van Amersfoort. Op de sporthal maakt kunstenares Max Grunfeld komend jaar een grote muurschildering. Het thema van de schildering wordt de flora en fauna van het Waterwingebied. Zo hopen we op het plein ook deze prachtige plek van de wijk extra onder de aandacht te brengen.

 

Pleincommissie

 

Er is een pleincommissie Rustenburg die gezamenlijk al deze mooie ontwikkeling vormgeeft. In deze commissie zitten de Kinderhof, de Windroos, de gemeente, Ska Kinderopvang, SRO, IndeBuurt033, een ouders en wijkbewoners. Ook vragen we de Kinderwijkraad en professionals, zoals de wijkagent, in de buurt om regelmatig mee te denken.’

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn