ABC Amersfoort verzorgde sessies tijdens de Nationale Onderwijsweek

Terugblik

ABC Amersfoort verzorgde sessies tijdens de Nationale Onderwijsweek

De Nationale Onderwijsweek geeft het onderwijs en al haar professionals een podium om het moois dat er in de sector gebeurt te delen en erover in gesprek te gaan. Dit jaar vond de Onderwijsweek – van 4 tot 8 oktober – plaats in Onderwijsstad Amersfoort. Het thema: ‘Samen voor de toekomst’. ABC Amersfoort verzorgde een aantal sessies in de Nationale Onderwijsweek. Een terugblik:

 

Kinderwijkraad – kinderen vertellen zélf

 

We zijn hard op weg om in iedere wijk in Amersfoort een Kinderwijkraad op te zetten. Amersfoort vindt kinderinspraak heel belangrijk. Kinderen weten vaak goed te benoemen wat er mis gaat in de buurt en wat hier aan te doen is. En zij komen vaak met creatieve oplossingen. In Amersfoort draaien op dit moment 7 kinderwijkraden. De Kinderwijkraden in Amersfoort worden via de scholen in de wijk samengesteld. Zij houden zich met serieuze zaken bezig. Kinderen van twee kinderwijkraden vertelden in deze sessie zélf heel enthousiast waar zij zich via hun kinderwijkraad voor inzetten:

 

Hoe kan de verkeersveiligheid worden verbeterd? Kan er een natuurspeelterrein komen in de wijk? Is het mogelijk om een plek voor kinderen te creëren waar je naar toe kan als het thuis niet zo leuk is? En hoe kunnen we ouders helpen te stoppen met roken?

 

De verlengde schooldag: een kijkje in de keuken

 

De verlengde schooldag wordt overal in het land anders aangepakt. Amersfoort is daarin uniek. Hier bepalen de scholen, het welzijnswerk en de kinderopvang sámen wat de kinderen in hun wijk nodig hebben. In iedere ABC-wijk bekijken zij waar ouders en kinderen behoefte aan hebben en zo ontstaat er in de stad een heel divers aanbod, afgestemd op de wijk. Hebben de scholen onder schooltijd bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden voor techniek, dan wordt er een naschools techniek-aanbod opgezet. Voor kinderen die moeite hebben met lezen is er Leesfeest. Bij Rekenboost oefenen kinderen buiten schooltijd spelenderwijs met rekenen. En voor de peuters zijn er wekelijkse voorleesuurtjes. En zo zijn er nog veel meer naschoolse activiteiten.

 

Bijzonder: deze sessie over de verlengde schooldag werd bijgewoond door een delegatie uit België.

Training kwetsbare kinderen

 

In Amersfoort is er veel aandacht voor kinderen die kwetsbaar zijn. Kinderen waar zorg over is, maar die (nog) niet in een hulpverleningstraject zitten. Deze kinderen worden door onder andere leerkrachten, IB’ers, het wijkteam en welzijnsmedewerkers aangemeld voor een training die dichtbij huis wordt georganiseerd.

 

Bij deze aanpak werken de scholen in de wijk nauw samen: zij bekijken, samen met het wijkteam, welzijnswerk en de kinderopvang, aan welke training(en) behoefte is, waarna de ABC-coördinator van de betreffende wijk ervoor zorgt dat de training in de eigen wijk wordt aangeboden. Op deze manier ontstaat er een laagdrempelig aanbod in de buurt, waar kinderen gericht naar worden doorverwezen door de verschillende professionals in de wijk.

 

De trainingen zijn gericht op het versterken van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen of het verwerken van een (echtscheidings)situatie.

 

Deze sessie ging helaas niet door, omdat er geen aanmeldingen waren.

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn