Terugblik rekenboost: een week vol leuke rekenopdrachten

In de laatste week van de zomervakantie

Terugblik rekenboost: een week vol leuke rekenopdrachten

Ook dit jaar was er in de laatste week van de zomervakantie weer een Rekenboost: een week vol leuke rekenopdrachten voor kinderen. Een kleine honderd kinderen uit de groepen 3 tot 7 van 19 verschillende scholen uit de hele stad rekenden deze week tijdens het koken, bouwen, speuren en meten.

 

De kinderen ontdekten bij welke dagelijkse bezigheden er allemaal gerekend moet worden. En dat zijn er meer dan ze dachten. Zelfs als je er ergens naar toe moet en er op tijd moet zijn: hoe ver weg is het? Hoe lang ben ik onderweg? Hoe laat moet ik dan vertrekken?

 

Uit de 0-meting aan het begin van de week en het eindtoetsje op vrijdag werd duidelijk dat de meeste kinderen vooruit waren gegaan met rekenen. Maar zelfs de kinderen die niet beter scoorden, gaven aan dat ze veel geleerd hadden en bijvoorbeeld breuken en deelsommen nu beter snapten.

 

7 enthousiaste oud-leerkrachten en 14 Pabo- en Pedagogiekstudenten begeleidden de Rekenboost. De oud-leerkrachten vonden het allemaal geweldig om weer eens een week te mogen lesgeven. En voor de studenten was het heel leerzame week. De combinatie van oudere leerkrachten en studenten van verschillende studies was heel waardevol.

 

  

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn