Trainingen weerbaarheid en sociale vaardigheid bij ABC

Trainingen weerbaarheid en sociale vaardigheid bij ABC

Op initiatief ABC Amersfoort en in samenwerking met Indebuurt033 worden er de komende maanden diverse trainingen gegeven op het gebied weerbaarheid en sociale vaardigheid. Voor kinderen in heel Amersfoort. Doel is de ondersteuning naar de kinderen toe te brengen. Laagdrempelig, dichtbij huis. 

 

Samenwerking in de wijk door kernpartners ABC

 

In elke wijk bekijken de ABC-kernpartners – Inde buurt033 (met name de kinderwerkers), de scholen en de bso’s – aan welke trainingen de meeste behoefte is.  ABC legt dan contact met organisaties die deze trainingen kunnen bieden. Vervolgens maken de kinderwerkers, scholen en bso’s ouders van kinderen voor wie de trainingen bedoeld zijn, er attent op.

 

Ook als je als ouder niet benaderd wordt, kun je je kind aanmelden voor één van de trainingen. Kijk op het ABC-activiteitenoverzicht van jouw wijk welke training daar gegeven wordt of vraag het na op school. Je mag je kind trouwens ook aanmelden voor trainingen die niet in je eigen wijk geboden worden.

 

Op dit moment staan er ‘Sta sterk’-, ‘Kameleon’- en ‘Stevige Stap’-trainingen gepland. De komende tijd wordt het aanbod verder uitgebreid.

 

Sta Sterk

 

Op 12 mei starten 2 ‘Sta Sterk’-groepen in Kruiskamp-Koppel. En in Rustenburg start eind mei een ‘Sta sterk’-groep. De ‘Sta Sterk’- training is geschikt voor kinderen die niet zo weerbaar zijn of last hebben van pesten, digitaal pesten en/of worden buitengesloten. Met name kinderen die zich vaak onzeker voelen, snel boos of driftig zijn, die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, moeite hebben met vriendjes maken, verlegen zijn, zich niet makkelijk uiten, of gewoon niet lekker in hun vel zitten, hebben baat bij deze training.

 

Kameleon

 

Vanaf 3 juni wordt in Amersfoort-Noord het Kameleonprogramma geboden. Dit programma is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar uit de wijken Schothorst, Zielhorst, Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek. Als er voldoende plek is, zijn ook kinderen uit andere wijken welkom, dus kinderen uit heel Amersfoort mogen aangemeld worden.

 

Het ‘Jonge Helden Kameleon’-programma is een lotgenotenprogramma voor kinderen die in het gezin te maken hebben met (echt)scheiding. Bedoeld voor kinderen die geen (ernstige) problemen als gevolg van de scheiding ervaren. Het doel van het Kameleonprogramma is o.a. om

  • te voorkomen dat kinderen in een later stadium in de problemen komen als gevolg van de scheiding,
  • de kinderen te helpen om hun gevoelens rondom de scheiding te herkennen en te benoemen,
  • de kinderen zich bewust te laten zijn dat ze van beide ouders mogen houden en dat de scheiding niet hun schuld is,
  • te werken aan meer zelfvertrouwen, zodat ze zich minder snel boos en verdrietig voelen.

 

Stevige Stap

 

Op donderdag 27 mei start in Vathorst de ‘Stevige Stap’-training. (Deze zit al vol.) Dit is een weerbaarheidstraining voor kinderen die de overstap naar de middelbare school gaan maken. Vijf sessies voor de zomervakantie en 5 na de herfstvakantie wanneer kinderen al in de brugklas zitten. Doel is het vergroten van hun zelfvertrouwen en gevoel eigenwaarde. Kinderen leren er opkomen voor zichzelf, hun eigen mening geven, omgaan met groepsdruk en conflicten. Ook leren zij zichzelf presenteren, contact leggen en samenwerken. Ook het plannen, organiseren en maken van huiswerk komt aan bod in deze training.

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn