Maatschappelijke organisaties willen met onderwijs samenwerken bij Nationaal Programma Onderwijs

Maatschappelijke organisaties willen met onderwijs samenwerken bij Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet trekt 8,5 miljoen euro uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. Scholen kunnen het geld o.a. gebruiken om de onderwijsachterstand weg te werken, die kinderen en jongeren tijdens de lockdown opgelopen hebben. Zij mogen dat naar eigen inzicht doen. Maatschappelijke organisaties, waaronder ABC Amersfoort, bieden aan om een structurele rol  te spelen bij het uitvoeren van het programma.

 

Zij zien de financiële steun van de overheid als kans om de kansenongelijkheid te verkleinen. En zij willen en kunnen daar met hun buitenschoolse programma’s een belangrijke bijdrage aan leveren. In Amersfoort gaat het bijvoorbeeld om:

  • de naschoolse activiteiten van ABC Amersfoort, zoals Rekensupport, sport & spel, schaakles, koken, techniek.
  • de programma’s van de ABC-zomerscholen, zoals de Vakantie-academie en Rekenboost.
  • weekendschool Petje Af.

De sluiting van de scholen heeft niet zozeer voor achterstanden gezorgd als wel voor het vergroten van de kansenongelijkheid. Het gebrek aan een rustige plek thuis, een goede laptop, stabiel internet en begeleiding bij het thuisonderwijs zette een grote groep kinderen op extra afstand ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

 

Juist deze kinderen worden bereikt door de buitenschoolse activiteiten van ABC Amersfoort en Petje Af. Kinderen leren niet alleen veel onder schooltijd, maar ook bij deze buitenschoolse programma’s. Graag trekken deze maatschappelijke organisaties daarom samen op met de scholen om het Nationaal Programma Onderwijs plaatselijk uit te voeren.

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn