Kinderwijkraad Kattenbroek vol ambitie aan de slag

Kinderwijkraad Kattenbroek vol ambitie aan de slag

In het voorjaar namen ruim 200 kinderen deel aan de democratielessen die op alle 4 de scholen in Kattenbroek werden gegeven aan de groepen 6 en 7. De kinderen leerden wat democratie is en oefenden dat in de praktijk. Ze gaven hun wijk een cijfer en brainstormden samen hoe we de wijk een betere plek kunnen maken. Ook vonden er verkiezingen plaats voor de Kinderwijkraad, met een echte verkiezingscampagne.

 

Boris, Anastasiya, Mike, Mats, Sander, Hadewich, Milan, Samuel, David, Jill en Manouk zijn democratisch gekozen door hun klasgenoten en vormen nu de Kinderwijkraad Kattenbroek. Vanuit de democratielessen kregen ze (letterlijk) een stapel input mee. Hun klasgenoten hebben aangegeven wat ze in de wijk missen voor kinderen, waar ze zich zorgen om maken of wat ze graag anders willen zien. De Wijkkinderraad ging direct heel enthousiast en ijverig aan de slag om op basis van de stapel input een Top 5 te maken met de meeste belangrijke thema’s die leven bij kinderen in de wijk:

 

Top 5 Kinderwijkraad Kattenbroek 2020:

 

1. Natuur & milieu
2. Ontmoeten & speelplekken
3. Sporten & games
4. Verkeersveiligheid
5. Jezelf mogen zijn.

 

En als extra onderwerp: goed voor jezelf en voor anderen zorgen

 

PluisPlek en plastic kunst- & speelwerk

 

Op basis van de top 5 en alle verhalen van de kinderen uit de wijk kwam de groep al snel op twee focuspunten:

 

1.Plastic in de wijk

 

De Kinderwijkraad gaat een veldonderzoek doen en wil een wedstrijd organiseren om zo veel mogelijk zwerfvuil te verzamelen in de wijk. Ze willen aan een kunstenaar uit de wijk vragen of hij/zij hier een kunstwerk voor kinderen van wil maken of dat het verwerkt kan worden in een speeltoestel.

 

2. PluisPlek voor kinderen in de wijk bij wie het thuis niet altijd fijn/niet pluis is.

 

Relatief veel kinderen geven aan dat er bij hun thuis wel eens sprake is van spanning. B.ijvoorbeeld omdat ouders ruzie hebben of ouders al in scheiding liggen. Ze willen graag op een bestaande plek in de wijk een huiskamer creëren, waar kinderen zich thuis en veilig kunnen voelen. De kinderen komen met voorstellen over inrichting en activiteiten; je kan er tot rust komen, (zwerfboeken) lezen, samen spelen, tafelvoetballen, creatief zijn en er is een volwassene voor een luisterend oor.

 

Ook zien de kinderen het voor zich dat er veel planten zijn en dat er foto’s en verhalen hangen van andere kinderen die hetzelfde meemaken. Daardoor zien kinderen dat ze niet alleen zijn.

 

Vanwege corona kan de PluisPlek nu nog niet gerealiseerd worden; hopelijk komt deze er volgend jaar. Wel maakten de kinderen een poster met 15 tips om je thuis Pluis(er) te voelen.

 

De Kinderwijkraad denkt op verzoek mee

 

De Kinerwijkraad wordt soms gevraagd om mee te denken over bepaalde thema’s. De kinderen bepalen zelf op welke verzoeken ze ingaan.
Zo hebben ze meegedacht over pleinafspraken, socialmediavoorlichting voor kinderen in de wijk en over fitheid/bewegen in de wijk voor kinderen en ouders. Dat valt ook onder goed voor jezelf zorgen. En daar is nog wel wat winst te behalen volgens de Kinderwijkraad, want ze vinden dat niet veel kinderen (en ouders!) in Kattenbroek fit genoeg zijn.

 

Ambitieus!

 

De huidige raad gaat door tot het einde van dit schooljaar. Genoeg tijd om al hun plannen en onderzoeken ook daadwerkelijk te realiseren. Er zit heel veel energie, plezier in de groep en samen werken ze hard. Eén van de leden droomde hardop dat ze wel kinderburgemeester zou willen zijn: “…want wij weten zelf wat het beste is voor kinderen!”. Ze kreeg gelijk bijval: ‘volwassenen kunnen niet inschatten hoe het is om kind te zijn. Ze zijn wel kinderen geweest, maar geen kind van nu in deze tijd. Kinderen vinden andere dingen belangrijk dan grote mensen!’

 

 

 

Nieuwsbrief

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn