Liendert-Rustenburg heeft een nieuwe kinderwijkraad

Liendert-Rustenburg heeft een nieuwe kinderwijkraad

Mogen wij jullie aandacht voor… de Kinderwijkraad van Liendert-Rustenburg!

 

Gastles over democratisch burgerschap

 

Voor de herfstvakantie is er in de groepen 6 van basisscholen De Kinderhof, De Wijde wereld en De Windroos een gastles gegeven over democratisch burgerschap en met de kinderen besproken ‘wat voor wijk ze willen zijn’.

 

Verkiezingen

 

Met alle ideeën en meningen van de kinderen over de wijk is er een verkiezing geweest en daaruit zijn er kinderen gekozen die de school in de wijk gaan vertegenwoordigen!

 

‘Wat voor wijk willen wij zijn’

 

Op maandag 26 oktober was het zover. De leden van de Kinderwijkraad ontmoetten elkaar voor het eerst. Zij maakten kennis met elkaar en namen alle ideeën uit de gastles samen door. De kinderen hebben supergoede ideeën over wat ze zouden willen verbeteren; wat een topteam!

 

 

Vreedzaam Wijkmanifest

 

De punten die zij belangrijk vinden voor ‘Wat voor wijk willen wij zijn’ hebben de kinderen op papier gezet – zie de foto. Zij gaan deze met hun eigen klasgenoten delen. En vanaf 9 november gaan zij met alle input van henzelf en hun klasgenoten aan de slag met het opstellen van een Vreedzaam Wijkmanifest.

Bericht van Suzanne Toussaint (coördinator Vreedzaam Liendert) en Nico Haasnoot (begeleider van de nieuwe Kinderwijkraad Liendert-Rustenburg namens ABC)

 

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn