Junior Sportivators Kattenbroek laten leeftijdgenoten bewegen

Onlangs was het eindevenement van de eerste training

Junior Sportivators Kattenbroek laten leeftijdgenoten bewegen

Zélf sport- en spelactiviteiten voor leeftijdgenoten organiseren. Dat is wat Junior Sportivators doen. Zij worden getraind door het gedreven team van Sportivate. Een kort verslag over het eindevenement van de eerste training van Junior Sportivators in Kattenbroek:

 

Nadat de schoolbel ging en de kinderen het plein opstroomden, nodigden de volwassen en junior Sportivators de kinderen van basisschool de Dubbelster uit om mee te spelen. Het spelmateriaal lag al uitnodigend klaar. Ook de ouders werden betrokken: zij kregen uitleg over het project. De reacties van kinderen en ouders waren positief en ondanks het regenachtige weer speelden er zo’n 15 tot 18 kinderen mee.

 

Er werd enthousiast gespeeld

 

Anne van Sportivate: “De Juniors van Kattenbroek zijn nu nog maar kort getraind, maar ze durfden al veel op te pakken en hadden heel veel goede ideeën voor spelletjes. Er werd enthousiast gespeeld!

 

Kinderen ondersteunen om zélf activiteiten te organiseren

 

In het vervolgtraject geven we de Juniors een langere training, waardoor zij nog beter voorbereid aan de slag kunnen. Op deze manier geven wij het buitenspelen in Kattenbroek een enorme impuls. Niet door als volwassenen meer activiteiten voor kinderen te organiseren, maar door ze de touwtjes in handen te geven en ze te ondersteunen in het zélf organiseren van activiteiten.”

 

Beweegpleinen

 

De 4 scholen in Kattenbroek (kernpartners van ABC Kattenbroek) willen dat op hun pleinen niet alleen de eigen schoolkinderen spelen. Het moeten buurtpleinen zijn, waarop alle kinderen – en volwassenen – samen lekker veel kunnen bewegen. Wij noemen dit het project Beweegpleinen. De training Junior Sportivators Wijk is een onderdeel van dit project.

ABC Kattenbroek Junior Sportivators

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn