Kinderdemocratie leeft in Kattenbroek

Verslag over het afgelopen jaar

Kinderdemocratie in Kattenbroek

In het voorjaar van 2019 volgden ruim 200 kinderen in de wijk Kattenbroek lessen in democratie. Deze lessen werden op alle 4 de scholen in Kattenbroek gegeven aan de groepen 6 en 7. Tijdens de democratielessen leerden de leerlingen wat democratie is en ze oefenden het in de praktijk.

 

Kinderwijkraad ambitieus aan de slag

De kinderen gaven hun wijk een cijfer en brainstormden samen hoe we de wijk een betere plek kunnen maken. Ook kozen ze nieuwe leden voor Kinderwijkraad. De kandidaten hielden – net als bij grotemensenverkiezingen – wervende campagnes. De gekozen Kinderwijkraadsleden gingen ambitieus aan de slag!

 

Boris, Anastasiya, Mike, Mats, Sander, Hadewich, Milan, Samuel, David, Jill en Manouk zijn democratisch gekozen door hun klasgenoten en vormen nu de Kinderwijkraad Kattenbroek. Vanuit de democratielessen kregen ze (letterlijk) een stapel input mee. Hun klasgenoten gaven aan wat ze missen in de wijk voor kinderen, waar ze zich zorgen om maken en/of wat ze graag anders willen zien. De Raad ging direct heel enthousiast en ijverig te werk. Op basis van de input maakten zij een top 5 (‘sociale agenda kinderen’) met de meeste belangrijke thema’s die leven bij kinderen in de wijk:

 

Top 5

1. Natuur & Milieu
2. Ontmoeten & Speelplekken
3. Sporten en Games
4. Verkeersveiligheid
5. Jezelf mogen zijn; goed voor jezelf en voor anderen zorgen

 

PluisPlek en Plastic Kunst- & Speelwerk

Op basis van de Top 5 en alle verhalen van de kinderen uit de wijk formuleerde de Kinderwijkraad al snel 2 focuspunten:

 

1.Plastic in de wijk
De Kinderwijkraad gaat een veldonderzoek doen en wil een wedstrijd organiseren om zo veel mogelijk zwerfvuil te verzamelen in de wijk. Ze willen een kunstenaar uit de wijk vragen om hier een kunstwerk voor kinderen van te maken of te onderzoeken of het verwerkt kan worden in een speeltoestel.

 

2. PluisPlek voor kinderen in de wijk bij wie het thuis niet altijd fijn/niet pluis is.
Relatief veel kinderen geven aan dat er bij hun thuis wel eens sprake is van spanning. Bijvoorbeeld omdat hun ouders ruzie hebben of in scheiding liggen. Ze willen graag op een bestaande plek in de wijk een huiskamer creëren, waar kinderen zich thuis en veilig kunnen voelen. De kinderen hebben al een beeld van inrichting en de activiteiten; je kan er tot rust komen, (zwerfboeken) lezen, samen spelen, tafelvoetballen, creatief zijn en er is een volwassene voor een luisterend oor. Ook  zijn er veel planten . En er komen foto’s  en verhalen te hangen van andere kinderen die hetzelfde meemaken. Zo weten de kinderen: je bent niet alleen.

 

Ministerie van Oplossingen


De raad wordt soms gevraagd om mee te denken over bepaalde thema’s. De kinderen bepalen welke thema’s ze oppakken. Zo hebben ze meegedacht over pleinafspraken, over voorlichting over social media en over fitheid/bewegen in de wijk voor kinderen en ouders. Fit zijn en bewegen valt onder ‘goed voor jezelf zorgen’. En daar is nog wel wat winst te behalen want ze vinden dat niet veel kinderen (en ouders!) fit genoeg zijn in de wijk.

 

‘Kinderen weten zelf wat het beste is voor kinderen!’
De huidige raad gaat door tot het einde van dit schooljaar. Genoeg tijd om al hun plannen en onderzoeken ook daadwerkelijk te realiseren. Er zit heel veel energie, plezier in de groep, ze werken hard samen en vergaderen intensief. Een van de leden droomde hardop dat ze wel kinderburgemeester zou willen zijn; want wij weten zelf wat het beste is voor kinderen! Ze kreeg gelijk bijval: ‘Volwassenen kunnen niet inschatten hoe het is om kind te zijn. Ze zijn wel kinderen geweest, maar geen kind van nu in deze tijd. Kinderen vinden andere dingen belangrijk dan grote mensen!’

 

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn