Visie en Programma's 2015

De doelstelling van Stichting ABC is:

“Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat waarbij de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot en kinderen zich cognitief, sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.”

Kinderen groeien op in de domeinen thuis – school, thuis – buurt en school – buurt.
Rond deze domeinen zijn programma’s opgesteld voor drie leeftijdscategoriën, te weten 0 – 6 jaar, 6 – 10 jaar en 10+.
De ABC’s hebben uit deze programma’s voor alle leeftijdgroepen en domeinen programma’s gekozen voor 2017.

Nieuwsbrief

Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
LinkedIn