28 jun · Gertrude Abbring · No Comments

Visie en Programma’s

De doelstelling van Stichting ABC is: “Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat waarbij de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot en kinderen zich cognitief, sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.” Kinderen groeien op in de domeinen thuis – school, thuis – buurt en school – buurt. Rond deze domeinen zijn programma’s opgesteld voor drie leeftijdscategoriën, te weten 0 …

Lees meer