Leren

Ontwikkelen

Samenwerken

Spelen

Stichting ABC

Welkom op de website van Stichting ABC. De stichting geeft in de gemeente Amersfoort vorm  aan de brede scholen.
Sinds 2000 wordt in Amersfoort gewerkt aan de ontwikkeling van Amersfoortse Brede Combinaties (ABC’s). In eerste instantie in de prioriteitswijken en de nieuwe woonwijk Vathorst en vanaf 2008 in heel Amersfoort. Momenteel zijn er twaalf samenwerkingsverbanden actief.

We kennen drie niveaus, waarbij de samenwerking oploopt van elkaar ontmoeten en kennen tot intensieve samenwerking met een breed naschools aanbod. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.

Ons bestuur

Het bestuur van St. ABC bestaat uit bestuurders en directies van drie schoolbesturen (KPOA, Meerkring en PCBO), twee kinderopvangorganisaties (Partou en Ska) en de welzijnsorganisatie IndeBuurt033.

 

Kies je wijk!

Onze doelstellingen

 • een breed aanbod van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar
 • hoogwaardige samenwerking tussen de partners
 • samenwerking met vele organisaties in de wijk (bondgenoten genaamd)
 • maatwerk per wijk
 • betrekken en ondersteunen van ouders
 • bevorderen van sociale cohesie
 • werken vanuit een gezamenlijke visie
 • werken vanuit een structurele aanpak
 • bewerkstelligen van heldere doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen
 • ontwikkelen van activiteiten vanuit smart omschreven doelstellingen
 • meetbare en realistische doelen

Onze bondgenoten

Vele ABC’s werken samen met de volgende organisaties:

 
 

Algemeen nieuws

Brede School Groningen op bezoek in Amersfoort

Op 14 november komen de brede scholen uit Groningen, Vensterscholen genaamd op bezoek. Zij zijn benieuwd naar de ontwikkeling van ABC Amersfoort, met name wat betreft de vorming van IKC’s (Integrale Kindcentra). De delegatie uit Groningen bezoeken ABC Scala en ABC Kruiskamp-Koppel. In beide wijken wordt een IKC gevormd. Basisschool het Spectrum in Schuilenburg gaat ...

Lees meer

Visie en Programma’s

De doelstelling van Stichting ABC is: “Het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat waarbij de ontwikkelingskansen van kinderen worden vergroot en kinderen zich cognitief, sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen.” Kinderen groeien op in de domeinen thuis – school, thuis – buurt en school – buurt. Rond deze domeinen zijn programma’s opgesteld voor drie leeftijdscategoriën, te weten 0 ...

Lees meer

ABC Amersfoort is:

activiteiten

aanbieders

inschrijvingen

locaties