Leren

Ontwikkelen

Samenwerken

Spelen

Stichting ABC

Welkom op de website van Stichting ABC. De stichting geeft in de gemeente Amersfoort vorm  aan de brede scholen.
Sinds 2000 wordt in Amersfoort gewerkt aan de ontwikkeling van Amersfoortse Brede Combinaties (ABC’s). In eerste instantie in de prioriteitswijken en de nieuwe woonwijk Vathorst en vanaf 2008 in heel Amersfoort. Momenteel zijn er twaalf samenwerkingsverbanden actief.

De samenwerking binnen de wijken verschillen tussen elkaar ontmoeten en kennen tot een intensieve samenwerking met een breed naschools aanbod. In iedere wijk is een stuurgroep actief die bestaat uit partners van onderwijs, kinderopvang en welzijn. Zij werken gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.

Ons bestuur

Het bestuur van St. ABC bestaat uit bestuurders en directies van drie schoolbesturen (KPOA, Meerkring en PCBO), twee kinderopvangorganisaties (Partou en Ska) en de welzijnsorganisatie IndeBuurt033.

 

Kies je wijk!

Onze doelstellingen

 • een breed aanbod van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar
 • hoogwaardige samenwerking tussen de partners
 • samenwerking met vele organisaties in de wijk (bondgenoten genaamd)
 • maatwerk per wijk
 • betrekken en ondersteunen van ouders
 • bevorderen van sociale cohesie
 • werken vanuit een gezamenlijke visie
 • werken vanuit een structurele aanpak
 • bewerkstelligen van heldere doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen
 • ontwikkelen van activiteiten vanuit smart omschreven doelstellingen
 • meetbare en realistische doelen

Onze bondgenoten

Vele ABC’s werken samen met de volgende organisaties:

 
 

Algemeen nieuws

Vakantie-academie

Ook dit jaar is er weer een Vakantie-academie: in de week van 22 – 26 juli gaan 75 kinderen volop door met leren en ontdekken. De kinderen gaan zich verdiepen in dieren, kunst, culturen, geschiedenis of ruimtevaart. De Vakantie-academie vindt plaats op basisschool de Vlindervallei in Kruiskamp. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt ...

Lees meer

Inspiratiemagazine Jeugd&Onderwijs

In april is het Inspiratiemagazine Jeugd&Onderwijs uitgekomen. Een magazine voor en door professionals die zich inzetten voor jeugd en onderwijs in Amersfoort. Het magazine bundelt mooie verhalen en voorbeelden uit de praktijk. Het is daarmee een toonbeeld van hoe partners in Amersfoort de krachten bundelen met als doel kinderen en jongeren alle kansen te geven ...

Lees meer

Project van ABC wint Catharine Soomersprijs

Op 29 november werd de Catharine Soomersprijs uitgereikt. Deze prijs is eens in de drie jaar te winnen en wordt uitgeloofd door het Burgerweeshuis. Er waren dit jaar 4 projecten genomineerd, waaronder twee van ABC: de Vakantie-academie en Bouw ABC stad. Bouw ABC-stad van ABC Kruiskamp-Koppel heeft gewonnen! Bij dit mooie project werken alle kinderen ...

Lees meer

Inspiratiemiddag ABC

Op woensdag 26 september vond de jaarlijkse Inspiratiemiddag van Stg. ABC plaats. Meer dan 120 professionals uit onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk, wijkteams, SRO, Scholen in de Kunst, bibliotheek, SOVEE en diverse aanbieders van naschoolse activiteiten werden geïnspireerd tijdens een bijzonder aansprekende presentatie van Hans Kaldenbach (bekend van de boeken Korte lontjes en Respect) en door zes ...

Lees meer

ABC Amersfoort is:

activiteiten

aanbieders

inschrijvingen

locaties