Stichting ABC Amersfoort

Welkom op de website van stichting ABC. De stichting heeft in samenwerking met de gemeente Amersfoort beleid ontwikkeld om de brede scholen in Amersfoort te vorm te geven. De Stichting is aangewezen om dit beleid uit te voeren. Vanaf 2000 wordt in Amersfoort gewerkt aan de ontwikkeling van Amersfoortse Brede Combinatiescholen (ABC Scholen). In eerste instantie in de prioriteitswijken en de nieuwe woonwijk Vathorst en vanaf 2008 in heel Amersfoort. Momenteel zijn er veertien samenwerkingsverbanden actief.
We kennen drie niveaus, waarbij de samenwerking oploopt van elkaar ontmoeten en kennen tot intensieve samenwerking met een breed naschools aanbod. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.

Uitgangspunten van het ontwikkelingstraject zijn:
- een breed aanbod van voorzieningen van kinderen van 0-12 jaar
- hoogwaardige samenwerking tussen de partners
- maatwerk per wijk
- betrekken en ondersteunen van ouders
- bevorderen van sociale cohesie
- werken vanuit een gezamenlijke visie
- werken vanuit een structurele aanpak
- bewerkstelligen van heldere doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen
- activiteiten worden ontwikkeld vanuit smart omschreven doelstellingen
- doelen moeten meetbaar en realistisch zijn

Meld u aan voor de nieuwsbrief